Over House of Prophets 

'House of Prophets' (HOP) is een profetische zendingsbeweging die wereldwijd “Heilige Geest revivalmeetings” organiseert om mensen met de realiteit van God in contact te brengen. ‘HOP’ heeft oa als doel de profetische gaven te bevorderen en mensen die profetisch geroepen zijn te activeren en hen hierin te helpen. ‘House of Prophets’ heeft ook een profetische cursus: de ‘HOP School’.

'House of Prophets' (HOP) werd in 2009 in België opgericht door Werner Van Suetendael.  'HOP' is een profetische missionaire beweging die wereldwijd 'Heilige Geest opwekkings meetings' organiseert om mensen in contact te brengen met de realiteit van God.

‘House of Prophets’ werd allereerst opgericht om mensen te ondersteunen, bemoedigen en activeren die profetisch geroepen zijn en hen daarin te helpen.   'House of Prophets' heeft een profetische cursus: de 'HOP School' om iedereen te helpen in de profetische roeping en gaven.

Het doel van 'House of Prophets' is o.a. de werkelijkheid en aanwezigheid van de Heilige Geest terug te brengen in de christelijke gemeenschappen.   Het bovennatuurlijke aspect - wat voor God 'natuurlijk' is (!) - van het Christelijke geloof is normaal en hoort overal ter wereld in het leven van elke volgeling van Jezus Christus.  Overal waar de Heilige Geest actief is in het leven van mensen wordt Jezus automatisch verhoogd en komen mensen in een liefdevolle relatie met God hun Vader!

‘House of Prophets’ in een bediening die de profetische gaven en AL de gaven van de Heilige Geest onderwijst, praktiseert en activeert in mensen.  'HOP' heeft echte bijbelse kerken en gemeenschappen tot doel.  Het leven met God als VADER zoals het normaal is in de Bijbel:  leven en functioneren in de volheid van God en Hem voluit ervaren!

WELKOM op onze site, waar U dit alles en meer kan ontdekken, en uzelf verder kan ontwikkelen door oa onderwijs en getuigenissen!

Oprichter

Werner Van Suetendael heeft een apostolisch/profetische roeping en is de oprichter van ‘House of Prophets’ (‘HOP’).

‘HOP’ is een missionair werk dat wereldwijd “Heilige Geest revivalmeetings” organiseert om mensen met de realiteit van God in contact te brengen.  ‘HOP’ heeft oa als doel de profetische gaven te bevorderen en mensen die profetisch geroepen zijn te activeren en hierin te helpen.  ‘House of Prophets’ heeft ook een profetische cursus:  de ‘HOP School’.

‘HOP’ werd in 2009 opgericht te Brussel waarna hij naar Nederland en andere Europese landen werd gezonden.  De basis en het bestuur van de ‘HOP International Ministries’ stichting is in Nederland.  Sindsdien bediende hij als profetische zendeling in 15 landen op 4 continenten in kerken en groepen dmv gedetailleerde openbaring en een sterke bemoedigende zalving.  Hij blaast shofar onder inspiratie vd Heilige Geest.  Deze meetings worden gekenmerkt door vrijheid en de aanwezigheid vd Heilige Geest in oa openbaring, genezingen, wonderen en tekenen.

Sinds 2016 leidde God hem naar de Filippijnen en begon een opdracht voor Azië te openbaren: “Ik zend je voor revival meetings in Aziatische naties!”  Sindsdien manifesteert de Heilige Geest zich in toenemende mate in deze bovennatuurlijke meetings doorheen de Filippijnen.

In 2018 huwde hij met Emma Marie Van Suetendael, ze wonen deeltijds in Filippijnen en België.  Samen ontwikkelen ze deze bediening verder voor Azië en zijn tegelijkertijd ook werkzaam in Europa.  Werner & Emma zijn geloofszendelingen en leven totaal uit Gods voorziening en wonderen.

'House of Prophets' is een vriendennetwerk

In de praktijk strekt 'het profetische' zich uit over heel veel terreinen en toepassingen. Dat gaat van profetie en openbaring over muziek, dans en kunstvormen tot bijzondere manifestaties en ervaringen.

Het opstaan tegen onrechtvaardigheid en het uitspreken tegen zonde en misstanden horen daarbij.  Vanouds hadden profeten de roeping en functie om vanwege God tot de mensen te spreken en de mensen terug bij God te brengen.  En dat is niet veranderd.

God is niet stil.
Hij is ook niet afwezig.
Hij heeft altijd doorheen mensen gewerkt.

Al deze dingen komen aan bod op onze HOP meetings.  Daarnaast vind je info over onze meetings, conferenties, artikelen en veel nuttige info.

Kijk regelmatig i.v.m nieuwe samenkomsten.  Locaties en data veranderen soms. Sinds september 2010 is HOP in Nederland gestart. Daarnaast houden we samenkomsten op verschillende plaatsen.

Onze missie en verlangen is dat jij verder komt in je roeping met God.
Dat jij alles wordt wat God van jou wil maken.
Dat je verder komt dan de generatie voor jou.
Vooral dat God ware profeten doet opstaan.
Mannen en vrouwen die Zijn woord dragen en een machtig kanaal voor God zijn.
Als dit werk daar iets aan bijdraagt is dat alles waard!