Over House of Prophets 

'House of Prophets' is allereerst opgericht voor profeten en profetische mensen.  We zijn allereerst een vriendennetwerk en houden daarnaast ook samenkomsten en conferenties.

'House of Prophets' is een vriendennetwerk

In de praktijk strekt 'het profetische' zich uit over heel veel terreinen en toepassingen. Dat gaat van profetie en openbaring over muziek, dans en kunstvormen tot bijzondere manifestaties en ervaringen.

Het opstaan tegen onrechtvaardigheid en het uitspreken tegen zonde en misstanden horen daarbij.  Vanouds hadden profeten de roeping en functie om vanwege God tot de mensen te spreken en de mensen terug bij God te brengen.  En dat is niet veranderd.

God is niet stil.
Hij is ook niet afwezig.
Hij heeft altijd doorheen mensen gewerkt.

Al deze dingen komen aan bod op onze HOP meetings.  Daarnaast vind je info over onze meetings, conferenties, artikelen en veel nuttige info.

Kijk regelmatig i.v.m nieuwe samenkomsten.  Locaties en data veranderen soms. Sinds september 2010 is HOP in Nederland gestart. Daarnaast houden we samenkomsten op verschillende plaatsen.

Onze missie en verlangen is dat jij verder komt in je roeping met God.
Dat jij alles wordt wat God van jou wil maken.
Dat je verder komt dan de generatie voor jou.
Vooral dat God ware profeten doet opstaan.
Mannen en vrouwen die Zijn woord dragen en een machtig kanaal voor God zijn.
Als dit werk daar iets aan bijdraagt is dat alles waard!