ONLINE CONFERENTIES 2021

Saturday MAY 8° 2021 - National Day of Prayer for the NATIONS

CONFERENCE: MAY 8° 2021
‘National Day of Prayer for the NATIONS’

LIVE STREAM on FB
INSPIRING LIVE CONFERENCE!

Subject:  PRAYER & MISSIONS

Interview. Testimonies. Teaching. Prophecy. Prayer. Missions.

Host Christy Schippers.
Prophet Intercessor.  Founder of 'National Day of Prayer for the Netherlands'

Guestspeaker:  Werner Van Suetendael

God will speak to you!

'DAY OF PRAYER for the NATIONS'

De 'DAY OF PRAYER for the NATIONS' is een jaarlijkse gebedsconferentie georganiseerd door Christy Schippers, een profetes & voorbidster uit Nederland.  Een event / conferentie met vele sprekers, onderwijs en voorbede / gebed voor het land.

Dit jaar is het online en is er 1 sessie per spreker.  Deze zaterdag ben ik de gast spreker en zal getuigenissen delen, onderwijs geven, profeteren en online voor mensen bidden.

Onderwerp:  GEBED & MISSIE ERVARINGEN

 • Zaterdag 8 mei 2021
 • EU:  B/NL 15u - 3pm EST
 • USA:  9am EST
 • USA:  6am PST
 • Azië/Filippijnen:  9pm
 • FB LIVE STREAM op mijn persoonlijke FaceBook:  KLIK op KNOP naast de afbeelding
 • GRATIS conferentie
 • LIEFDE GAVE voor ZENDING
 • Interview & getuigenissen missies
 • Profetisch apostolisch onderwijs
 • Profetie en gebed

God zal tot U spreken!

‘DAY OF PRAYER FOR THE NATIONS’

The ‘DAY OF PRAYER FOR THE NATIONS’ is an annual prayer conference organised by Christy Schippers, a prophet & intercessor from the Netherlands.  An event / conference with many speakers, seminars and intercession / prayer for the nations.

This year it is online and 1 session per speaker.  This saturday I am the guest speaker and will share testimonies, teach, prophesy & pray for people online.

Subject:  PRAYER & MISSIONS EXPERIENCE

 • Saturday MAY 8° 2021
 • EU:  B/NL 15u - 3pm EST
 • USA:  9am EST
 • USA:  6am PST
 • Philippines:  9pm 
 • FB LIVE STREAM on my personal FB:  CLICK on BUTTON beside the image
 • FREE conference
 • LOVE GIFT for MISSIONS 
 • Interview & testimonies missions
 • Prophetic apostolic teaching
 • Prophecy & prayer

God will speak to you!

Saturday MAY 22° 2021 - Online Prophetic Minstry School

February 13° & March 21° 2021 - Apostolic School:  'The ministry of the Prophet'